Diao,De-Chang

Institution: the Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Xiang J, Song H, Wu XB, Chen JR, Liu ZH, Peng JS, Li CJ, Yang ZL

Research Interests: Bacteria, Pancreatitis, Rat