Diamanti-Kandarakis,Evanthia

Institution: National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Top Collaborators: Livadas S, Economou F, Xyrafis X, Piperi C, Kandaraki E, Boutzios G, Palioura E, Chatzigeorgiou A, Koutsilieris M, Christakou C, Christou M, Zerva A, Karachalios A, Vitoratos N, Adamopoulos C, Hassiakos D, Iavazzo C, Palimeri S, Panidis D, Kandaraki AA

Research Interests: Ovary, Syndrome, Polycystic Ovary Syndrome, Women, Disease, Glucose, Insulin, Insulin Resistance, Advanced Glycation End Products, Anovulation, Cardiovascular Disease, Dyslipidemia, Risk, Risk Factors, Therapeutic, Oxidative Stress, Serum, Inflammation, Metabolism, Cells