Demertzis,Nikolaos

Institution: Metaxa Anticancer Hospital, Greece

Top Collaborators: Papanastassiou ID, Karypidis D, Kokkalis ZT, Gerochristou MA, Arealis G, Mihas C, Iakovidou I, Papanastassiou I, Ioannou M, Papagelopoulos PJ

Research Interests: Bone, Tumor, Tumors, Ability, Behavior, Carcinomas, Cell, Data Collection, Disease, DNA, Gene, Giant Cell, Giant Cell Tumor, Giant Cell Tumor Of Bone, Goal, Liposarcoma, Literature, Lung, Metastasis, Multivariate Analysis