Delladetsima,Ioanna

Institution: National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Top Collaborators: Bamias G, Tsimaratou K, Patsouris E, Liapis G, Boletis J, Skalioti C

Research Interests: Association, Cell, Colitis, Epithelial Cell