Delakas,Dimitrios

Institution: Tzanio General Hospital of Piraeus, Greece

Top Collaborators: Serafetinidis E, Protopsaltis I, Ploumidis A, Sergentanis TN, Constantoulakis P, Tzirogiannis K, Kyprianidou C, Papazafiropoulou AK, Melidonis A, Philippou P, Volanis D, Kariotis I

Research Interests: Benign Prostatic Hyperplasia, Hyperplasia, Prostate, Prostatic Hyperplasia, Bladder, Lithiasis, Prospective Study, Surgery, Treatment, Turp, Association, Axis, Binding Proteins, Blood, Fasting, Glucose, Growth, Hospital, Igf Binding Proteins, Igf-1