Delahaye,Thibault

Institution: University of Reims , France

Top Collaborators: Nikitin A, Tyuterev V, Tashkun S, Rey M, Kochanov R

Research Interests: Methane, Rotation, Vibration