Dedov,I I

Institution: The National Research Center for Endocrinology, ul. Dmitria Uljanova, 11, Moscow 117036, Russia

Top Collaborators: Melnichenko GA, Matskeplishvili ST, Tugeeva EF, Buziashvili UI, Deev AD, Fadeyev VV, Morgunova TB, Belaya ZE, Rozhinskaya LY, Solodovnikov AG, Dragunova NV, Iljin AV, Dzeranova LK, Zaytseva NV, Shamkhalova MS, Shestakova MV

Research Interests: Patients, Diabetes Mellitus, Risk, Risk Factors, Type 2 Diabetes Mellitus, Hypothyroidism, L-thyroxine, Thyroxine, Triiodothyronine, Hypercortisolism