Dedov,Ivan I

Institution: National Endocrinology Research Center, Moscow, Russian Federation

Top Collaborators: Melnichenko GA, Tugeeva EF, Buziashvili UI, Deev AD, Fadeyev VV, Morgunova TB, Belaya ZE, Rozhinskaya LY, Solodovnikov AG, Dragunova NV, Iljin AV, Dzeranova LK, Zaytseva NV, Shamkhalova MS, Shestakova MV, Matskeplishvili ST

Research Interests: Patients, Diabetes Mellitus, Risk, Risk Factors, Type 2 Diabetes Mellitus, Hypothyroidism, L-thyroxine, Thyroxine, Triiodothyronine, Hypercortisolism