Dedov,Ivan I

Institution: National Endocrinology Research Center, Moscow, Russian Federation

Top Collaborators: Melnichenko GA, Dragunova NV, Iljin AV, Dzeranova LK, Zaytseva NV, Shamkhalova MS, Shestakova MV, Matskeplishvili ST, Tugeeva EF, Buziashvili UI, Deev AD, Fadeyev VV, Morgunova TB, Belaya ZE, Rozhinskaya LY, Solodovnikov AG

Research Interests: Patients, Diabetes Mellitus, Risk, Risk Factors, Type 2 Diabetes Mellitus, Hypothyroidism, L-thyroxine, Thyroxine, Triiodothyronine, Hypercortisolism