Dacou-Voutetakis,C

Institution: University of Athens, Greece

Top Collaborators: Magiakou MA, Kanaka-gantenbein C, Chrousos GP, Voutetakis A, Papassotiriou I, Mengreli C, Sertedaki A, Kokkali G, Hadjidakis D, Settas N, Christofidou C, Levidou G, Dracopoulou-vabouli M, Kanavakis E, Vakaki M, Dastamani A, Livadas S, Papaefstathiou A, Katsikis I, Dracopoulou M

Research Interests: Body Mass Index, Syndrome, Gene, Adolescents, Ovary, Patients, Plasminogen, Polycystic Ovary Syndrome, Iodine, Thyrotropin, Mutations, Hyperplasia, Patient, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Report, Adolescent, Adrenarche, Androgens, C-reactive Protein