Christoulas,Dimitrios

Institution: 251 General Air Force Hospital, Greece

Top Collaborators: Terpos E, Pouli A, Michalis E, Dimopoulos MA, , Kastritis E, Katodritou E, Papassotiriou I, Voskaridou E, Komninaka V, Karavas A, Akianidis V, Papatheodorou A, Kyrtsonis MC, Papanikolaou X, Gkotzamanidou M, Koulieris E, Gavriatopoulou M, Zervas K

Research Interests: Patients, Disease, Iron, Collaboration, Creatinine, Cystatin C, Diet, Epidemiology, Filtration, Glomerular Filtration Rate, Kidney, Kidney Disease, Literature, Multiple Myeloma, Serum, Time, Chelators, Deferoxamine, Dfp, Iron Overload