Christoulas,Dimitrios

Institution: 251 General Air Force Hospital, Greece

Top Collaborators: Terpos E, Dimopoulos MA, , Kastritis E, Katodritou E, Pouli A, Michalis E, Papassotiriou I, Voskaridou E, Komninaka V, Karavas A, Akianidis V, Papatheodorou A, Kyrtsonis MC, Papanikolaou X, Gkotzamanidou M, Koulieris E, Gavriatopoulou M, Zervas K

Research Interests: Patients, Disease, Iron, Collaboration, Creatinine, Cystatin C, Diet, Epidemiology, Filtration, Glomerular Filtration Rate, Kidney, Kidney Disease, Literature, Multiple Myeloma, Serum, Time, Chelators, Deferoxamine, Dfp, Iron Overload