Christoulas,Dimitrios

Institution: Medical School, Greece

Top Collaborators: Terpos E, , Kastritis E, Katodritou E, Pouli A, Michalis E, Dimopoulos MA, Voskaridou E, Komninaka V, Karavas A, Akianidis V, Papatheodorou A, Kyrtsonis MC, Papanikolaou X, Gkotzamanidou M, Koulieris E, Gavriatopoulou M, Zervas K, Papassotiriou I

Research Interests: Patients, Disease, Iron, Collaboration, Creatinine, Cystatin C, Diet, Epidemiology, Filtration, Glomerular Filtration Rate, Kidney, Kidney Disease, Literature, Multiple Myeloma, Serum, Time, Chelators, Deferoxamine, Dfp, Iron Overload
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos