Chiu,K-Y

Institution: The University of Hong Kong, Hong Kong

Top Collaborators: Lu WW, Wen CY, Yan CH, Wang T, Tang WM, Kuang GM, Yau WP, Wu CB, Tang B, Pan H, Hu Y, Chen Y, Tang HL, Ng KF, Lawmin JC, Tsang SF

Research Interests: Bone, Patients, Osteoarthritis, Bleeding, Cardiac Surgery, Cyclooxygenase, Risk, Surgery, Anterior Cruciate Ligament, Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Bone Substitute, Cell, Donor, Environment, Future, Gene, Graft, Grafts, Growth, Growth Factors