Chiu,K-Y

Institution: The University of Hong Kong, Hong Kong

Top Collaborators: Lu WW, Wen CY, Yan CH, Wang T, Tsang SF, Tang WM, Kuang GM, Yau WP, Wu CB, Tang B, Pan H, Hu Y, Chen Y, Tang HL, Ng KF, Lawmin JC

Research Interests: Bone, Patients, Osteoarthritis, Bleeding, Cardiac Surgery, Cyclooxygenase, Risk, Surgery, Anterior Cruciate Ligament, Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Bone Substitute, Cell, Donor, Environment, Future, Gene, Graft, Grafts, Growth, Growth Factors