Chi,Zhen-Ming

Institution: Ocean University of China, China

Top Collaborators: Liu GL, Wang ZP, Wang GY, Wang XH, Wang XX, Liu XY, Madzak C, Ru SG, Zhao MX, Song B, Ma Y, Peng Y, Guo FJ, Xu HM, Cao TS, Rong YJ, Xu JL, Khan I, Zhang X, Sun HY

Research Interests: Yeast, Gene, Inulin, Cell, PH, Cells, Strain, Fermentation, Strains, Temperature, Yarrowia, Yarrowia Lipolytica, Concentration, DNA, Calcium, Open Reading Frame, Reading, Reading Frame, Metschnikowia, Acids