Cheng,Jia-An

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Ye GY, Yan RH, Huang F, Wangila DS, Wang JJ, Wang GH, Wang XQ, Qiao F, Zhu ZR, Wu GX, Gao X, Li K, Hu C, Bai YY

Research Interests: Herbivores, Insects, Rice, Spiders, Concentrations, Diet, Electron, Electron Microscopy, Endoplasmic Reticulum, Larvae, Light, Malpighian Tubules, Metals, Microscopy, Microvilli, Mitochondria, Reticulum, Rough Endoplasmic Reticulum, Transmission Electron Microscopy, Vacuoles