Chen,Xu-Lin

Institution: Wuhan Institute of Virology, China

Top Collaborators: Cheng ZX, Huang XH, Sun YX, Wang Q, Zhang LJ, Wang F, Liu S, Liu CL, Sun L, Liao ZG, Liang XL, Wang YJ, Zhu JY, Zhao GW, Wu XS, Yang M, Gao Z, Wang GF, Ji J, Jiang QY

Research Interests: Treatment, Cells, Role, Tumor, Plasminogen, Burn, Oxidative Stress, Rats, Sodium, Apoptosis, Blood, Cell, Cell Cycle, Cell Cycle Arrest, Cell Death, Death, Downregulation, Flow Cytometry, Growth, Human