Chen,Xu-Lin

Institution: Wuhan Institute of Virology, China

Top Collaborators: Cheng ZX, Huang XH, Sun YX, Wang Q, Zhang LJ, Wang F, Liu S, Wang R, Liao QJ, Guo F, Liao ZG, Liu CL, Sun L, Liang XL, Wang YJ, Zhu JY, Zhao GW, Wu XS, Yang M, Gao Z

Research Interests: Treatment, Cells, Role, Tumor, Plasminogen, Burn, Oxidative Stress, Rats, Sodium, Apoptosis, Blood, Cell, Cell Cycle, Cell Cycle Arrest, Cell Death, Death, Downregulation, Flow Cytometry, Growth, Human