Chen,Xiao-Feng

Institution: Tenth People' Hospital of Tongji University, China

Top Collaborators: He GZ, Zhou KG, Zhang R, Zhang TC, Zhu WG, Huang MD, Fan RH, Lu WJ, Xia YX, Zhang HJ, Wang HY, Liu YL, Zhang HT, Zhou JB, Su JM, Zhao RS, Zhu J, Wang YK, Wang HB, Liu J

Research Interests: Time, Lymph, Carcinoma, Efficiency, Role, Cancer, Cells, Human, Lung, mRNA, Drainage, Injury, Rats, Reperfusion, Benzene, Sodium, Water, Adenoid, Adenoid Cystic Carcinoma, Bronchus