Chen,Wen Xin

Institution: China Agricultural University, China

Top Collaborators: Wang ET, Sui XH, Li Y, Zhang XX, Zhang YM, Zhang YZ, Liu HC, Li QQ, Chang YL, Tian CF, Wang R, Wang JY, Li M, Ren DA W, Zhang JJ, Zheng WT, Hou BC, Zhang J, Zhu JS, Man CX

Research Interests: Genes, Gene, Strains, Strain, DNA, rRNA Gene, Housekeeping, Rhizobium, Housekeeping Genes, PCR, Bradyrhizobium, Rflp, Sinorhizobium, Transfer, Cell, G+c Content, Bacteria, Mesorhizobium, Sds-page, Soybean