Chen,Shen Liang

Institution: National Central University, Taiwan

Top Collaborators: Tsao YP, Yang CG, Wang XL, Wang N, Chang SW, Huang CW, Deng SR, Kruper L, Lu CF, Zhou XY, Shen X, Kuo PC, Zheng XJ, Zheng HY, Li Y, Shi XY, Hu ZM, Jiang X, Weng YT, Huang LF

Research Interests: Genes, Cells, Gene, Role, Cell, Breast, Human, DNA, Time, Patients, Cdna, Report, PCR, Play, Kidney, Liver, Spleen, Tissues, Gene Expression, Technology