Chen,Song-Lin

Institution: Chinese Academy of Fisheries Sciences, China

Top Collaborators: Tsao YP, Wang XL, Yang CG, Wang N, Chang SW, Huang CW, Lu CF, Zhou XY, Shen X, Kuo PC, Zheng XJ, Zheng HY, Li Y, Shi XY, Hu ZM, Jiang X, Weng YT, Huang LF, Tsai TC, Li MH

Research Interests: Genes, Cells, Gene, Role, Cell, Breast, Human, DNA, Time, Patients, Cdna, Report, PCR, Play, Kidney, Liver, Spleen, Tissues, Gene Expression, Technology