Chen,Sheng-Di

Institution: Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Wang G, Ma JF, Xiao Q, Wang Y, Tang HD, Ding JQ, Cao L, Deng YL, Liu J, Zhang Y, Pan J, Rong TY, Wang XJ, Zheng L, Fei QZ, Wang LL, Fang R, Ren RJ, Xu W, Zhang YJ

Research Interests: Disease, Patients, Chinese, Gene, Risk, Association, Mutations, Population, Cells, Treatment, Prevalence, Genotype, Role, Time, Allele, Cell, Kinase, Control Group, Mutation, Brain