Chen,Jie-Sheng

Institution: Shanghai Jiao Tong University, China

Top Collaborators: Li GD, Wang KX, Zou XX, Zhao J, Su J, Li L, Wang JF, Wang YN, Wang PP, Hu XF, Lin YF, Wu JG, Tang ST, Huang EW, Liu TW, Wu JJ, Wang HM, Jiang YM, Wu WT, Nicolaou KC

Research Interests: Electron, Temperature, Time, Cell, Light, Oxygen, Carbon, X-ray, Treatment, Thiourea, Behavior, Cells, Devices, Electrode, Electrons, Water, Spectroscopy, Nanoparticles, Urea, Tungsten