Chen,Feng-Ling

Institution: Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Liu XY, Zhou HY, Fan JY, Xu HB, Zhan M, Zhang XM, Xiang P, Huang HL, Yen YY, Lin PL, Chiu CH, Hsu CC, Hu CY, Lin YY, Lee CH, Shi JH, Liu HF, Du WH, Zhang HJ, Fan YP

Research Interests: Adiponectin, Adipose Tissue, Insulin, Insulin Resistance, Obesity, Plays, Rats, Role, Serum, Tissue, White, White Adipose Tissue, Children, Health, Household, School, Secondhand Smoke, Smoke, Smoking, Tobacco