Chen,Wen Xin

Institution: China Agricultural University, China

Top Collaborators: Wang ET, Sui XH, Li Y, Zhang XX, Zhang YM, Zhang YZ, Liu HC, Li QQ, Chang YL, Tian CF, Wang R, Wang JY, Li M, Ren DA W, Zhang JJ, Hou BC, Zheng WT, Zhang J, Wang F, Wu LJ

Research Interests: Genes, Gene, Strains, Strain, DNA, rRNA Gene, Housekeeping, Rhizobium, Housekeeping Genes, PCR, Bradyrhizobium, Rflp, Sinorhizobium, Transfer, Cell, G+c Content, Bacteria, Mesorhizobium, Sds-page, Soybean