Chen,Wen Xin

Institution: China Agricultural University, China

Top Collaborators: Wang ET, Sui XH, Li Y, Zhang XX, Zhang YM, Zhang YZ, Liu HC, Li QQ, Chang YL, Tian CF, Wang R, Wang JY, Zhang JJ, Hou BC, Zheng WT, Zhang J, Li M, Ren DA W, Jia RZ, Yang YC

Research Interests: Genes, Gene, Strains, Strain, DNA, rRNA Gene, Housekeeping, Rhizobium, Housekeeping Genes, PCR, Bradyrhizobium, Rflp, Sinorhizobium, Transfer, Cell, G+c Content, Bacteria, Mesorhizobium, Sds-page, Soybean
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos