Chen,W K

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Lee L, Tsai WC, Chou WC, Lee MC, Chang WH, Jiang RS, Su MC, Liang KL, Shiao JY, Hsin CH, Lu FJ, Fu SF, Wang SM

Research Interests: Affect, Patients, Surgery, Films, Growth