Chen,Tai C

Institution: Chang Gung University, Taiwan

Top Collaborators: Chiang KC, Kittaka A, Takano M, Yeh CN, Juang HH, Wang W, Schönthal AH, Hofman FM, Nosaka K, Yeh TS, Yang TL, Hsu JT, Pang JH, Ng KF, Sakaki T, Wang CW, Louie SG, Wang TH, Wang CP, Ko JY

Research Interests: Cells, Cell, Treatment, Cancer, Tumor, Human, Growth, Vitamin, Vitamin D, Cancers, Therapeutic, Patients, Apoptosis, Tumors, Glioma, Gliomas, Calcium, Survival, Time, Carcinoma