Chen,Sheng-Di

Institution: Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Wang G, Ma JF, Xiao Q, Wang Y, Tang HD, Ding JQ, Cao L, Deng YL, Liu J, Zhang Y, Wang XJ, Zheng L, Pan J, Rong TY, Fei QZ, Zhang YJ, Zhang J, Wang LL, Fang R, Ren RJ

Research Interests: Disease, Patients, Chinese, Gene, Risk, Association, Mutations, Population, Cells, Treatment, Prevalence, Genotype, Role, Time, Allele, Cell, Kinase, Control Group, Mutation, Brain