Chen,Ding-Shinn

Institution: National Taiwan University Hospital, Taiwan

Top Collaborators: Kao JH, Liu CJ, Liu CH, Tseng TC, Yang SS, Chuang WL, Yu ML, Su TH, Lai MY, Lee CM, Dai CY, Lu SN, Huang JF, Wang JH, Huang JM, Scherer SJ, Tung SY, Lin ZQ, Huang LM, Huang YW

Research Interests: Hepatitis, Hepatitis B, Virus, B Virus, Hepatitis B Virus, Patients, Infection, Antigen, Chronic Hepatitis, Hepatitis C, Ribavirin, Liver, Chronic Hepatitis B, Hbsag, Surface Antigen, Hepatitis C Virus, Interferon, Vaccination, Chronic Hepatitis C, Hepatitis B Surface Antigen