Chang,Zenghu

Institution: Kansas State University, USA

Top Collaborators: Wang Y, Ren F, Chini M, Gilbertson S, Jia B, Wu Y, Zhang Y, Wang H, Fu X, Zhai Y, Mashiko H, Feng X, Khan SD, Yang X, Zhang H, Li Y, Wang D, Wang R, Ezemaduka AN, Ren Y

Research Interests: Cells, Pulses, Proteins, Laser, Gene, Growth, Report, Time, Genes, Human, Pulse, Heat, Shock, Escherichia, Escherichia Coli, Role, Light, Helium, Temperature, Membrane