Chang,Hsueh-Ling

Institution: Mackay Memorial Hospital, Taiwan

Top Collaborators: Liu SI, Hsu WC, Pan CH, Lin YJ, Huang YF, Wu SH, Huang CF, Wu YY, Huang YH, Tzang RF, Liu HC, Wang YC, Xu XS, Yeh CB, Qu K, Hsu CD, Liu C, Liang HY, Zhang YL, Yang PC

Research Interests: Treatment, Patients, Attention, Children, Methylphenidate, Carcinoma, Fetoprotein, Hepatocellular Carcinoma, Treatment Efficacy, Bursitis, Injection, Needle, Palpation