Cao,Wu-Chun

Institution: Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, China

Top Collaborators: Liu W, Yang H, Fang LQ, Li H, Jia N, Richardus JH, Ma MJ, Tang F, Liu YX, Zhang WY, Jiang JF, Jiang BG, Lu QB, Zhang L, Zhang XA, Liang S, Feng D, Liu LJ, Wei MT, De Vlas SJ

Research Interests: Syndrome, Infection, Disease, Fever, Influenza, Risk, Human, Strain, Strains, Virus, Viruses, Infections, Epidemic, Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome, Hfrs, Borrelia, Regression, Gene, Pandemic, Incidence