Cao,Wu-Chun

Institution: Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, China

Top Collaborators: Liu W, Yang H, Li H, Jia N, Fang LQ, Richardus JH, Ma MJ, Liu YX, Tang F, Zhang WY, Jiang BG, Lu QB, Zhang L, Zhang XA, Jiang JF, Liang S, Feng D, Liu LJ, Wei MT, De Vlas SJ

Research Interests: Syndrome, Infection, Disease, Fever, Influenza, Risk, Human, Strain, Strains, Virus, Viruses, Infections, Epidemic, Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome, Hfrs, Borrelia, Regression, Gene, Pandemic, Incidence