Cao,Kai-yuan

Institution: Sun Yat-sen University, China

Top Collaborators: Xu L, He X, Zhang DM, Feng FS, Wang Z, Guan LL, Wu JH, Zhou R, Zheng BJ, Yuen KY, Li MF

Research Interests: Adenovirus, Adult, Adults, Bocavirus, Children, Coronavirus, Diseases, Emergency, Genbank, Genetic Variation, Genome, Genotype, Human, Human Bocavirus, Infection, Influenza, Influenza Virus, Inpatient, Parainfluenza, Parvovirus