Cai,Jian-Ping

Institution: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China

Top Collaborators: Dai DP, Sekiguchi M, Hayakawa H, Takagi Y, Gan W, Qian JC, Hu GX, Xu XM, Yang LP, Nie B, Zheng JD, Shi F, Hu LM, Yang JF, Song XN, Zhang LQ, Xu RA, Zhou XY, Zhang XH, Hei AL

Research Interests: RNA, Human, Aging, DNA, Gene, Chinese, Acids, Liver, Proteins, Guanosine, Drugs, Metabolism, Therapeutic, Play, Deoxyguanosine, Mice, Roles, Senescence, Hydrolysis, Cell