Cai,Jian-Ping

Institution: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China

Top Collaborators: Dai DP, Sekiguchi M, Hayakawa H, Takagi Y, Gan W, Hu GX, Qian JC, Yang JF, Song XN, Xu RA, Zhang LQ, Zhou XY, Xu XM, Yang LP, Nie B, Zheng JD, Shi F, Hu LM, Ge RS, Wang SH

Research Interests: RNA, Human, Aging, DNA, Gene, Chinese, Acids, Liver, Proteins, Guanosine, Drugs, Metabolism, Therapeutic, Play, Deoxyguanosine, Mice, Roles, Senescence, Hydrolysis, Cell