Cai,Jian-Ping

Institution: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China

Top Collaborators: Dai DP, Sekiguchi M, Hayakawa H, Takagi Y, Gan W, Hu GX, Qian JC, Song XN, Yang JF, Zhang LQ, Xu RA, Zhou XY, Xu XM, Yang LP, Zheng JD, Nie B, Shi F, Hu LM, Ge RS, Wang SH

Research Interests: RNA, Human, Aging, DNA, Gene, Chinese, Acids, Liver, Proteins, Guanosine, Drugs, Metabolism, Therapeutic, Play, Deoxyguanosine, Mice, Roles, Senescence, Hydrolysis, Cell