Bouros,Demosthenes

Institution: Democritus University of Thrace, Greece

Top Collaborators: Steiropoulos P, Tzouvelekis A, Nena E, Papanas N, Tsara V, Anevlavis S, Froudarakis M, Maltezos E, Hatzizisi O, Kyriazis G, Sotiriou I, Pneumatikos I, Kotsianidis I, Christaki P, Aidinis V, Ismailos G, Pitsiou G, Tringidou R, Tryfon S, Papakosta D

Research Interests: Patients, Treatment, Disease, Syndrome, Lung, Apnea, Obstructive Sleep Apnea, Sleep, Sleep Apnea, Fibrosis, Pneumonia, Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Pulmonary Fibrosis, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Sleep Apnea Syndrome, Diagnosis, Administration, Diseases, Tissue, Association