Boulikas,Teni

Institution: Regulon, Inc., 715 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, USA

Top Collaborators: Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Pitiakoudis M, Kouklakis G, Tsoutsou P, Abatzoglou I, Panteliadou M, Sismanidou K, Sivridis E

Research Interests: 5-fluorouracil, Chemotherapy, Drugs, Fluorouracil, Tumor, Platinum, Animals, Asthenia, Breast, Breast Cancer, Cancer, Cancers, Carcinoma, Cell, Cisplatin, Gastrointestinal Cancers, Head, Liposome, Nanoparticle, Nanoparticles