Boughton,R I

Institution: Shandong University, China

Top Collaborators: Liu H, Zhao H, Gao Y, Wang J, Jiang H, Wang Z, Sun Y, Wang D, Guan Y, Zhao N, Tang B, Jia Q, Xu X, Li G

Research Interests: Nanoparticles, Hydrogen, Silver, Sodium, Titanium, Acylation, Dehydration, Environmental Cleanup, Escherichia, Escherichia Coli, Fibroin, Hospital, Illumination, Industry, Nanocomposite, Orange, Photodegradation, Pseudomonas, Pseudomonas Aeruginosa, Silk