Bomsztyk,Karol

Institution: University of Washington, USA

Research Interests: Chromatin, Gene, Genes, Kidney, mRNA, Pol Ii, RNA, RNA Polymerase, RNA Polymerase Ii, Angiotensin Ii, Injury, Chromatin Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Mice, Transducers, Histone, Methylation, Angiotensin, Cell, Cholesterol