Bikiaris,Dimitrios N

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Kyzas GZ, Lazaridis NK, Papadimitriou SA, Barmpalexis P, Karavas E, Kostoglou M, Papageorgiou GZ, Nanaki SG, Pantopoulos K, Achilias DS, Koutsidis I, Louka D, Beslikas T, Siafaka PI, Gigis I, Lambropoulou D, Goulios V, Christoforides J

Research Interests: Water, Temperature, Time, Molecular Weight, Hydrogen, Chitosan, Ftir, Evaluation, Adsorption, PH, Kinetics, Particle Size, Melting, Carbon, Iron, Nanoparticles, Polymerization, Polymers, Polymer, Ability