Bikiaris,Dimitrios N

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Kyzas GZ, Lazaridis NK, Papadimitriou SA, Barmpalexis P, Karavas E, Kostoglou M, Pantopoulos K, Achilias DS, Koutsidis I, Louka D, Beslikas T, Siafaka PI, Gigis I, Lambropoulou D, Goulios V, Christoforides J, Papageorgiou GZ, Nanaki SG

Research Interests: Water, Temperature, Time, Molecular Weight, Hydrogen, Chitosan, Ftir, Evaluation, Adsorption, PH, Kinetics, Particle Size, Melting, Carbon, Iron, Nanoparticles, Polymerization, Polymers, Polymer, Ability