Bikiaris,Dimitrios N

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Kyzas GZ, Lazaridis NK, Papadimitriou SA, Barmpalexis P, Karavas E, Kostoglou M, Koutsidis I, Louka D, Beslikas T, Siafaka PI, Gigis I, Lambropoulou D, Goulios V, Christoforides J, Papageorgiou GZ, Nanaki SG, Pantopoulos K, Achilias DS

Research Interests: Water, Temperature, Time, Molecular Weight, Hydrogen, Chitosan, Ftir, Evaluation, Adsorption, PH, Kinetics, Particle Size, Melting, Carbon, Iron, Nanoparticles, Polymerization, Polymers, Polymer, Ability