Baranov,A V

Institution: State University of Informational Technologies, Russia

Top Collaborators: Orlova AO, Fedorov AV, Gromova YA, Maslov VG, Artemyev MV, Rukhlenko ID, Savelyeva AV, Prudnikau A, Mukhina MV, Danilov VV, Fedorov MV, Ushakova EV, Litvin AP, Parfenov PS, Artemyev M, Prudnikau AV

Research Interests: Membranes, Semiconductor, Track, Polymer, Luminescence, Quantum Dots, Spectroscopy, Transient, Immersion, Membrane, Nanocrystals, Separation, Solutions, Toluene, Cell, Cells, Devices, Exhibits, Films, Liquid Crystal