Baranov,A V

Institution: State University of Informational Technologies, Russia

Top Collaborators: Fedorov AV, Orlova AO, Gromova YA, Maslov VG, Artemyev MV, Savelyeva AV, Prudnikau A, Mukhina MV, Danilov VV, Fedorov MV, Ushakova EV, Litvin AP, Parfenov PS, Artemyev M, Prudnikau AV, Rukhlenko ID

Research Interests: Membranes, Semiconductor, Track, Polymer, Luminescence, Quantum Dots, Spectroscopy, Transient, Immersion, Membrane, Nanocrystals, Separation, Solutions, Toluene, Cell, Cells, Devices, Exhibits, Films, Liquid Crystal