Bai,Zheng-Wu

Institution: Wuhan Institute of Technology, China

Top Collaborators: Li SR, Chen J, Li MZ, Xiao YH, Chen W, Yin CQ, He BJ, Liu YQ

Research Interests: Silica, Ability, Silica Gel, Bears, Bath, Generalization, Heat, Law, Thermodynamics