Bai,Yu-xian

Institution: The Third Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China

Top Collaborators: Yuan HH, Han Y, Liu L, Wu CL, Zhou JH, Sui H, Wei XL, Huang P, Zhang TT, Zhang WJ, Xie R, Lang XH, Jia DX, Bian WX, Du XX, Li YJ

Research Interests: Epidermal Growth Factor, Tyrosine, Administration, Antibodies, Epidermal Growth Factor Receptor, Growth, Kinase, Molecular Weight, Monoclonal Antibodies, Tyrosine Kinase, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Caspase-9, Cell, Cell Cycle, Cell Cycle Arrest, Cells, Cyclin, Cyclin E