Bai,Xue-Wei

Institution: The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China

Top Collaborators: Jiang HC, Pan SH, Xue DB, Wang SJ, Sun B, Cheng ZX, Zhou HX, Gao Y, Kong R, Chen H, Zhang YM, Jia G, Wang YW

Research Interests: Human, Cancer, Cells, Pancreatic Cancer, Cancers, Hypoxia, Treatment, Treatment Failure