Athanassiadou,Aglaia

Institution: Patras University Hospital, Greece

Top Collaborators: Stavrou EF, Alexopoulos D, Kassimis G, Davlouros P, Xanthopoulou I, Hahalis G, Voutsinas GE, Tsigkas G, Karousos G, Damelou A, Dasoula A, Papachatzopoulou A, Syrrou M, Verkerk AJ, Van Der Spek P, Patrinos GP, Stöger R, Dimitropoulos G, Giannakopoulos A, Zarkadis I

Research Interests: Patients, DNA, Gene, Allele, Alleles, Platelet, Treatment, Antigen, Beta-globin, Beta-interferon, Cell, Cell Nucleus, Cells, Chromatin, Ebv, Elements, Episome, Episomes, Epstein-barr Virus, Gene Therapy