Athanassiadou,Aglaia

Institution: Patras University Hospital, Greece

Top Collaborators: Stavrou EF, Alexopoulos D, Kassimis G, Davlouros P, Xanthopoulou I, Hahalis G, Stöger R, Dimitropoulos G, Giannakopoulos A, Zarkadis I, Zoumbos N, Thrasher AJ, Theodoropoulos KC, Voutsinas GE, Tsigkas G, Karousos G, Damelou A, Dasoula A, Papachatzopoulou A, Syrrou M

Research Interests: Patients, DNA, Gene, Allele, Alleles, Platelet, Treatment, Antigen, Beta-globin, Beta-interferon, Cell, Cell Nucleus, Cells, Chromatin, Ebv, Elements, Episome, Episomes, Epstein-barr Virus, Gene Therapy