Athanassiadou,Aglaia

Institution: Patras University Hospital, Greece

Top Collaborators: Stavrou EF, Alexopoulos D, Kassimis G, Davlouros P, Xanthopoulou I, Hahalis G, Theodoropoulos KC, Thrasher AJ, Tsigkas G, Voutsinas GE, Damelou A, Karousos G, Dasoula A, Papachatzopoulou A, Syrrou M, Verkerk AJ, Van Der Spek P, Patrinos GP, Stöger R, Dimitropoulos G

Research Interests: Patients, DNA, Gene, Allele, Alleles, Platelet, Treatment, Antigen, Beta-globin, Beta-interferon, Cell, Cell Nucleus, Cells, Chromatin, Ebv, Elements, Episome, Episomes, Epstein-barr Virus, Gene Therapy