Athanassiadou,Aglaia

Institution: Patras University Hospital, Greece

Top Collaborators: Stavrou EF, Alexopoulos D, Kassimis G, Davlouros P, Xanthopoulou I, Hahalis G, Karousos G, Damelou A, Dasoula A, Papachatzopoulou A, Syrrou M, Verkerk AJ, Van Der Spek P, Patrinos GP, Stöger R, Dimitropoulos G, Giannakopoulos A, Zarkadis I, Zoumbos N, Thrasher AJ

Research Interests: Patients, DNA, Gene, Allele, Alleles, Platelet, Treatment, Antigen, Beta-globin, Beta-interferon, Cell, Cell Nucleus, Cells, Chromatin, Ebv, Elements, Episome, Episomes, Epstein-barr Virus, Gene Therapy