Archimandritis,Athanasios J

Institution: Hippokration General Hospital, Greece

Top Collaborators: Papatheodoridis GV, Manolakopoulos S, Manesis EK, Tzourmakliotis D, Tsochatzis EA, Tsochatzis E, Tiniakos DG, Goulis I, Akriviadis E, Chrysanthos N, Cholongitas E, Pavlou E, Apergis G, Mavrogiannaki A, Andrioti E, Karamanos B, Theodossiades G, Deutsch MJ, Koskinas J, Anagnostou O

Research Interests: Hepatitis, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis C, Fibrosis, Hepatitis C, Liver, Patients, Alcoholic, Alcoholic Steatohepatitis, Disease, Fatty Liver, Insulin, Insulin Resistance, Liver Disease, Steatohepatitis, Association, Alcoholic Fatty Liver, Syndrome, Treatment, Chronic Hepatitis B