Archimandritis,Athanasios J

Institution: Hippokration General Hospital, Greece

Top Collaborators: Papatheodoridis GV, Manolakopoulos S, Manesis EK, Tsochatzis E, Tiniakos DG, Tzourmakliotis D, Tsochatzis EA, Karamanos B, Theodossiades G, Deutsch MJ, Koskinas J, Anagnostou O, Karatapanis S, Tiniakou E, Hadziyannis E, Georgiou E, Triantos C, Manesis E, Zisimopoulos K, Goulis I

Research Interests: Hepatitis, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis C, Fibrosis, Hepatitis C, Liver, Patients, Alcoholic, Alcoholic Steatohepatitis, Disease, Fatty Liver, Insulin, Insulin Resistance, Liver Disease, Steatohepatitis, Association, Alcoholic Fatty Liver, Syndrome, Treatment, Chronic Hepatitis B