Archimandritis,Athanasios

Institution: Hellenic Pasteur Institute, Greece

Top Collaborators: Koskinas J, Savvas S, Schina M, Papatheodoridis G, Karamanos B, Kouvidou CH, Kotsiou S, Latoufis C, Kountouras D, Kouvatseas G, Anagnostakis D, Kostopoulos P, Kravaritou M, Panayotopoulou EG, Thanopoulou A, Sgouras DN, Papadakos KS, Kofinis A, Petraki K, Noutsou M

Research Interests: Patients, Serum, Administration, Affect, Anemia, Colony-stimulating Factor, G-csf, Genotype, Granulocyte, Granulocyte Colony-stimulating Factor, Hepatitis, Hepatitis C, Infection, Neutropenia, Neutrophil, Neutrophils, Ribavirin, Safety, Thrombocytopenia, Treatment