Archakov,Alexander I

Institution: Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry of Russian Academy of Medical Sciences, Russia

Top Collaborators: Lisitsa AV, Moshkovskii SA, Ponomarenko EA, Kopylov AT, Tikhonova OV, Ivanov AS, Zgoda VG, Mezentsev YV, Moisa AA, Ilina EN, Kostrjukova ES, Alexeev DG, Novikova SE, Tyakht AV, Poverennaya EV, Govorun VM, Radko SP, Kurbatov LK, Filimonov AD, Ilgisonis EV

Research Interests: Proteins, Liver, Blood, Plasma, Human, Sensitivity, Proteome, Cancer, Enzymes, Cytochrome, Play, Role, Microsome, Blood Serum, Serum, Spectrometry, Cytochrome P450, Cytochromes, Drugs, Cell