Archakov,Alexander I

Institution: Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry of Russian Academy of Medical Sciences, Russia

Top Collaborators: Lisitsa AV, Moshkovskii SA, Kopylov AT, Tikhonova OV, Ivanov AS, Zgoda VG, Mezentsev YV, Ponomarenko EA, Kostrjukova ES, Alexeev DG, Novikova SE, Tyakht AV, Poverennaya EV, Govorun VM, Radko SP, Kurbatov LK, Filimonov AD, Ilgisonis EV, Moisa AA, Ilina EN

Research Interests: Proteins, Liver, Blood, Plasma, Human, Sensitivity, Proteome, Cancer, Enzymes, Cytochrome, Play, Role, Microsome, Blood Serum, Serum, Spectrometry, Cytochrome P450, Cytochromes, Drugs, Cell