Archakov,Alexander I

Institution: Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry of Russian Academy of Medical Sciences, Russia

Top Collaborators: Lisitsa AV, Moshkovskii SA, Ivanov AS, Zgoda VG, Mezentsev YV, Ponomarenko EA, Kopylov AT, Tikhonova OV, Radko SP, Kurbatov LK, Filimonov AD, Ilgisonis EV, Ilina EN, Moisa AA, Kostrjukova ES, Alexeev DG, Tyakht AV, Novikova SE, Govorun VM, Poverennaya EV

Research Interests: Proteins, Liver, Blood, Plasma, Human, Sensitivity, Proteome, Cancer, Enzymes, Cytochrome, Play, Role, Microsome, Blood Serum, Serum, Spectrometry, Cytochrome P450, Cytochromes, Drugs, Cell