Anargyrou,Konstantinos

Institution: University of Athens School of Medicine, Greece

Top Collaborators: Pouli A, Michalis E, Delimpasi S, Gkotzamanidou M, Nikitas N, Koumoustiotis V, Margaritis D, Tsionos K, Stefanoudaki E, Meletis J, Zervas K, Dimopoulos MA, Terpos E, , Katodritou E, Kastritis E, Papatheodorou A, Christoulas D

Research Interests: Fibroblast Growth Factor, Angiopoietin-1, Angiopoietin-2, Angiopoietins, Basic Fibroblast Growth Factor, Biology, Bone, Bone Disease, Cells, Cytokines, Disease, Endothelial Growth Factor, Fibroblast, Growth, Microvessel, Multiple Myeloma, Multivariate Analysis, Patients, Prognosis, Relative Risk