Anargyrou,Konstantinos

Institution: University of Athens School of Medicine, Greece

Top Collaborators: Kastritis E, Papatheodorou A, Christoulas D, Pouli A, Michalis E, Delimpasi S, Gkotzamanidou M, Nikitas N, Koumoustiotis V, Margaritis D, Tsionos K, Stefanoudaki E, Meletis J, Zervas K, Terpos E, Dimopoulos MA, Katodritou E,

Research Interests: Fibroblast Growth Factor, Angiopoietin-1, Angiopoietin-2, Angiopoietins, Basic Fibroblast Growth Factor, Biology, Bone, Bone Disease, Cells, Cytokines, Disease, Endothelial Growth Factor, Fibroblast, Growth, Microvessel, Multiple Myeloma, Multivariate Analysis, Patients, Prognosis, Relative Risk
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos