Anagnostopoulos,Achilles

Institution: George Papanicolaou Hospital, Greece

Top Collaborators: Kaloyannidis P, Sakellari I, Yannaki E, Tsimberis S, Karakasis D, Dervenoulas I, Mallouri D, Harhalakis N, Voutiadou G, Baltadakis I, Tsirigotis P, Spyridonidis A, Repousis P, Balta A, Bitzioni E, Athanasiadou A, Tsingotjidou AS, Emmanouilides CE, Papadopoulou A, Barbouti A

Research Interests: Lymphoma, Iron, Cell, Cell Transplantation, Disease, Patients, Relapse, Time, Transplantation, Igm, Immunoglobulin, Immunoglobulin M, Lymphoplasmacytoid Lymphoma, Macroglobulinemia, Mouse, Production, Cells, Desferrioxamine, Arthritis, Fibroblast