Aldoshin,Sergei M

Institution: Moscow State University, Russia

Top Collaborators: Misochko EY, Korchagin DV, Bozhenko KV, Chapyshev SV, Antipov AE, Barzykin AV, Berezhkovskii AM, Makhnovskii YA, Zitserman VY

Research Interests: Chlorine, Evaluation, Light, Orbit, Triplet, Work, Diffusion, Entropy