Aldoshin,Sergei M

Institution: Moscow State University, Russia

Top Collaborators: Berezhkovskii AM, Makhnovskii YA, Zitserman VY, Misochko EY, Korchagin DV, Bozhenko KV, Chapyshev SV, Antipov AE, Barzykin AV

Research Interests: Chlorine, Evaluation, Light, Orbit, Triplet, Work, Diffusion, Entropy